Äppeldalen i Östra Rud får projektstöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling med syftet att främja odling, konsumtion, kännedom om och spridning av lokalproducerade och giftfritt odlade äpplen. Projektet levandegör landsbygden genom att göra äppelodlingen till ett attraktivt utflyktsmål och en träffpunkt, samt genom att använda odlingen i utbildningssyfte. Dessutom använder projektet odlingen som genbank för såväl gamla som nya äppelsorter och anknyter till forskning inom pomologi. Projektet samverkar med Nationella genbanken vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp och Hushållningssällskapet Värmland. Samverkan sker även med regionens skolor och näringsliv.

Äppeldalen i Östra Rud, c/o Gärdets Musteri, Östra Rud, 671 95 KLÄSSBOL Tel 070-226 28 68 webbredaktör Niklas Kihlstedt Rangberg: rangberg@hotmail.com